پرسشنامه فرهنگ سازمانی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات
ابعاد پرسشنامه
سال انتشار
نویسندگان
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید
پرسشنامه ظرفيت و فرهنگ كارآفرينانه دانشگاه
پرسشنامه ساختارسازمانی
پرسشنامه اعتماد سازمانی
پرسشنامه از خود بیگانگی سازمانی
پرسشنامه هوش سازمانی آلبرشت
پرسشنامه کارآفرینی سازمانی
مبانی نظری یادگیری سازمانی
مبانی نظری بالندگی سازمانی
مبانی نظری تحول سازمانی
مبانی نظری تعهد سازمانی