پرسشنامه فرهنگ سازمانی مدارس

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۵۰
ابعاد پرسشنامه ۱۰
سال انتشار ۱۳۸۸
نویسندگان ساداتی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه فرهنگ سازمانی مدارس توسط ساداتی (١٣٨٨)، براساس تئوری استیفن رابینز تهیه و تنظیم شده است. این پرسشنامه دارای ٥٠ گویه می‏باشد. ساداتی (١٣٨٨)، پایایی پرسشنامه فرهنگ سازمانی مدارس را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٩٢ درصد به دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری عملکرد سازمانی

مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی

مبانی نظری فرهنگ سازمانی

مبانی نظری اثر بخشی سازمانی

مبانی نظری تعهد سازمانی کارکنان

مبانی نظری ادراک سیاست های سازمانی

مبانی نظری عدالت سازمانی

مبانی نظری سکوت سازمانی

پرسشنامه عملکرد سازمانی

۲۰۱۰

پرسشنامه کارآفرینی سازمانی

۱۳۹۰