پرسشنامه فناوری اطلاعات

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۳
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۱۳۹۰
نویسندگان اردلان
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه فناوري اطلاعات توسط اردلان (١٣٩٠)، تهیه و تنظیم شده است. این پرسشنامه دارای ١٣ گویه می‌باشد. اردلان (١٣٩٠) پایایی پرسشنامه فناوري اطلاعات را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٩٠ گزارش کرده است. کرامتلو (١٣٩٤)، نیز پایایی این پرسشنامه را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٨٣٢ به دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط آنها تأیید شده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری سواد اطلاعاتی

مبانی نظری عدم تقارن اطلاعاتی

پرسشنامه سیستم های اطلاعات مدیریت

۱۳۹۰

پرسشنامه مدیریت فناوری اطلاعات

پرسشنامه عوامل موثر بر استقرار فناوری اطلاعات

پرسشنامه استفاده از فناوری اطلاعات در سازمان

پرسشنامه تاثیرکاربرد تکنولوژ‍ی اطلاعات بر عملکرد سازمان

۱۳۹۳

پرسشنامه بررسی پذیرش سیستم مدیریت اطلاعات پروژه در سازمان‌های تسهیلگر در حوزه فناوری پیشرفته

۱۳۹۳

مبانی نظری موفقیت سیستم های اطلاعاتی

مبانی نظری ویژگی های اطلاعات