پرسشنامه فناوری اطلاعات در سازمان

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۷
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۱۳۹۳
نویسندگان خاتم
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه فناوری اطلاعات در سازمان که مشتمل بر ٣٧ سؤال است و توسط خاتم (١٣٩٣) تهیه و تنظیم شده است. روایی پرسشنامه فناوری اطلاعات در سازماندر پژوهش خاتم (١٣٩٣) به میزان ٠/٨٨ و پایایی آن به میزان ٠/٩٤ اعلام گردیده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری عملکرد سازمانی

مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی

مبانی نظری فرهنگ سازمانی

مبانی نظری اثر بخشی سازمانی

مبانی نظری تعهد سازمانی کارکنان

مبانی نظری سواد اطلاعاتی

مبانی نظری سازمان یاد گیرنده

مبانی نظری ادراک سیاست های سازمانی

مبانی نظری مسئولیت اجتماعی سازمان

مبانی نظری عدم تقارن اطلاعاتی