پرسشنامه قدرت ریسک

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۳
ابعاد پرسشنامه
سال انتشار ۱۳۹۲
نویسندگان بهشتی فر
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

این پرسشنامه جهت سنجش قدرت ريسک مديران براساس نظریه آندروس (٢٠٠٨)، توسط بهشتی فر (١٣٩٢) ساخته شده است. بهشتی فر (١٣٩٢)، روايي پرسشنامه را با روش سيگماي شمارشي ٠/٨٩ و پایایی آن را با روش آلفای کرونباخ ٠/٨٧ به دست آورده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری منابع قدرت

مبانی نظری مدیریت ریسک

مبانی نظری ریسک

پرسشنامه منابع قدرت مدیران

مبانی نظری ریسک پذیری

پرسشنامه ریسک زنجیره تأمین

۱۳۹۲

پرسشنامه منبع کنترل با گرایش درونی، افراد قدرتمند و شانس

۱۹۷۲

پرسشنامه روانشناختی قدرت ایگو

۱۹۹۷

پرسشنامه شناسایی احتمال ریسک در عملیات

۲۰۰۴

پرسشنامه شناسایی منابع قدرت مدیران

۱۳۹۱