پرسشنامه قرارداد روانشناختی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۸
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۲۰۰۷
نویسندگان فریز
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه قرارداد روانشناختي توسط فريز (٢٠٠٧ ) تهیه و تنظیم شده است. این پرسشنامه دارای ٨ گویه می‏باشد. علی آبادی (١٣٩٤) ، پایایی پرسشنامه قرارداد روانشناختي را از طریق ضریب آلفای کرونباخ٠/٨٩٦ به دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری سرسختی روانشناختی

مبانی نظری سرمایه روانشناختی

پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی

۱۳۹۴

پرسشنامه نیازهای روانشناختی اساسی

مبانی نظری سرمایه روانشناختی

مبانی نظری مالکیت روانشناختی

مبانی نظری بهزیستی روانشناختی

مبانی نظری بهزیستی روانشناختی

پرسشنامه توانمندسازی روانشناختی

۱۹۹۸

پرسشنامه روانشناختی بد رفتاری

۱۹۸۹