پرسشنامه قصد استفاده از خدمات ورزشی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۶
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۲۰۱۱
نویسندگان هانگ و همکارن
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه قصد استفاده از خدمات ورزشی، از توسط هانگ و همکاران (٢٠١١) ، تهیه و تنظیم شده است. این پرسشنامه دارای ٦ سوال می‌باشد. جعفری کلاش (١٣٩٤)، پایایی پرسشنامه قصد استفاده از خدمات ورزشی را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٩٤ به دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری مشارکت ورزشی

مبانی نظری فعالیت های ورزشی اوقات فراغت و تفریح

مبانی نظری اسپانسرشیپ ورزشی

مبانی نظری وفاداری به برند ورزشی

مبانی نظری عملکرد خدمات مشتری

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری گردشگری ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری ایمنی در اماکن و فضای ورزشی