پرسشنامه قصد استفاده از خدمات ورزشی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۶
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۲۰۱۱
نویسندگان هانگ و همکارن
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه قصد استفاده از خدمات ورزشی، از توسط هانگ و همکاران (٢٠١١) ، تهیه و تنظیم شده است. این پرسشنامه دارای ٦ سوال می‌باشد. جعفری کلاش (١٣٩٤)، پایایی پرسشنامه قصد استفاده از خدمات ورزشی را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٩٤ به دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری وفاداری حامیان مالی ورزشی

مبانی نظری انگیزه مشارکت ورزشی

مبانی نظری مشارکت ورزشی

مبانی نظری فعالیت های ورزشی اوقات فراغت و تفریح

مبانی نظری اسپانسرشیپ ورزشی

مبانی نظری وفاداری به برند ورزشی

مبانی نظری عملکرد خدمات مشتری

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری گردشگری ورزشی