پرسشنامه قصد حضور مجدد

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۵
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۲۰۱۰
نویسندگان ریو و هان
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه قصد حضور مجدد توسط ریو و هان (٢٠١٠)، تهیه و تنظیم شده است. این پرسشنامه دارای ٥ گویه می‏باشد. ریو و هان (٢٠١٠)، پایایی پرسشنامه قصد حضور مجدد را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٧٨ به دست آورده اند. ذوالفقاری (١٣٩٥)، پایایی پرسشنامه قصد حضور مجدد را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٨٩ به دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پروتکل حساسیت زدایی از طریق حرکات چشم و پردازش مجدد (درمان با روش EMDR)

پرسشنامه سازگاری مجدد اجتماعی

۱۹۶۷

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ عوامل مؤثر بر حضور تماشاگران هم‌چین‌های برتر

۱۳۹۱

پرسشنامه موانع حضور و ارتقای زنان شاغل در مناصب مدیریتی

پرسشنامه ارزیابی متدولوژی های مهندسی مجدد فرآیندهای سازمان

۱۳۹۳