پرسشنامه مبادله رهبر- عضو

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۷
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۱۹۹۵
نویسندگان گرین و ام آل بین
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه مبادله رهبر- عضو توسط گرین و ام آل بین (1995) تهیه و تنظیم شده است و شامل 7 گویه می­باشد. رفیعی جزی (1394) در مطالعه­ای روایی و پایایی پرسشنامه مبادله رهبر- عضو را مورد بررسی و تأیید قرار داده است. ضریب آلفای کرونباخ برای کل پرسشنامه 94/0 اعلام شده است. عدد بدست آمده نشان دهنده­ی این است که پرسشنامه، از قابلیت اعتبار و به عبارت دیگر از پایایی لازم برخوردار است.


 

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری مبادله رهبر- عضو

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ امنیت سیستم مبادله الکترونیکی

۲۰۰۲

پرسشنامه مبادله رهبر- عضو

۱۳۹۲