پرسشنامه مبادله رهبر- عضو

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۲
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۱۳۹۲
نویسندگان یزدانی اندبیلی
مخفف LMX
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه مبادله رهبر- عضو توسط ویلیام پفر و جان جونز به نقل از یزدانی اندبیلی در سال ١٣٩٢ تهیه و تنظیم شده است. این پرسشنامه شامل ١٢ سؤال می باشد. در پژوهش یزدانی اندبیلی (١٣٩٢) روایی محتوایی این پرسشنامه تأیید شده است و پایایی این پرسشنامه از طریق روش آلفای کرونباخ٠/٩١٧ به دست آمده است. عدد به دست آمده نشان از پایایی مطلوب این پرسشنامه دارد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری مبادله رهبر- عضو

پرسشنامه مبادله رهبر- عضو

۱۹۹۵

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ امنیت سیستم مبادله الکترونیکی

۲۰۰۲