پرسشنامه مثبت اندیشی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۰
ابعاد پرسشنامه ۲
سال انتشار ۱۹۸۸
نویسندگان اینگرام و ویسنیکی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه مثبت اندیشی شامل ٣٠ سوال ٥ گزینه ای است که در سال ١٩٨٨توسط اینگرام و ویسنیکی تهیه شده است. هاشمی (١٣٨٨) پایایی این پرسشنامه را بر اساس آلفای کرونباخ ٠/٩٤ و بر اساس روش نیمه کردن ٠/٩٥ محاسبه کرده است که نشان دهنده پایایی مناسب پرسشنامه است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پروتکل آموزش مثبت نگری

پروتکل آموزش خوش بینی و مثبت اندیشی

پروتکل آموزش فرزند پروری مثبت به والدین

مبانی نظری نگرش‌های مثبت کاری

مبانی نظری مثبت اندیشی

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ رفتار سازمانی مثبت گرا

۲۰۰۷

پرسشنامه فراشناخت و فراهیجان مثبت

۲۰۱۰

پرسشنامه حالت های روانشناختی مثبت

۱۳۹۱

پرسشنامه احساس مثبت به همسر

۱۹۷۵

پرسشنامه رفتار سازمانی مثبت‌گرا

۲۰۰۷