پرسشنامه مدل تعالی سازمانی (EFQM)

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۴۹
ابعاد پرسشنامه ۹
سال انتشار ۱۳۹۲
نویسندگان غبیشاوی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه مدل تعالی سازمانی توسط غبیشاوی (١٣٩٢) تهیه و تنظیم شده است و شامل ٤٩ گویه می¬باشد. غبیشاوی (١٣٩٢) در تحقیق خود پايايي دروني پرسشنامه مدل تعالی سازمانی را با استفاده از ضريب آلفای کرونباخ ٠/٩٦ محاسبه کرد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری عملکرد سازمانی

مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی

مبانی نظری فرهنگ سازمانی

مبانی نظری اثر بخشی سازمانی

مبانی نظری تعهد سازمانی کارکنان

مبانی نظری ادراک سیاست های سازمانی

مبانی نظری عدالت سازمانی

مبانی نظری سکوت سازمانی

پرسشنامه عملکرد سازمانی

۲۰۱۰

پرسشنامه کارآفرینی سازمانی

۱۳۹۰