پرسشنامه مدیریت اخلاق

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۰
ابعاد پرسشنامه ۶
سال انتشار ۱۹۹۰
نویسندگان گريگوري و همکاران
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه مدیریت اخلاق توسط گريگوري، سي، پتيدرسال ١٩٩٠ ساخته شده است و شامل ٣٠ گویه می-باشد. پایایی پرسشنامه مدیریت اخلاقتوسط نادر سلیمانی و دیگران (نقل از غبیشاوی، ١٣٩٢) در تحقیقی تحت عنوان بررسي رابطه اخلاق كار با رضايت شغلي و استرس شغلي كاركنان در سازمان آموزش فني و حرفه‌اي شهر تهران مورد سنجش قرار گرفته است که آلفای کرونباخ آن ٠/٩٠ بدست آمده است. غبیشاوی (١٣٩٢) در تحقیق خود پايايي دروني (ضريب آلفا) برای علاقه به کار ٠/٩٢، پشتکار در کار ٠/٨٣، رفتار انسانی در کار ٠/٧٧، مشارکت در کار ٠/٨٠، رفتار عادلانه در کار ٠/٧٠ و امانتداری ٠/٦١ و برای کل پرسشنامه ٠/٩٠ محاسبه شد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری مدیریت کیفیت جامع

مبانی نظری مدیریت کوانتومی

مبانی نظری رهبری اخلاقی

مبانی نظری مدیریت دانش

مبانی نظری مدیریت ارتباط با مشتری

مبانی نظری سیاست‌های مدیریت پاداش

مبانی نظری جو کاری اخلاقی

مبانی نظری مدیریت کیفیت فراگیر

مبانی نظری مدیریت زمان

مبانی نظری مدیریت ریسک