پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۴
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۱۳۹۰
نویسندگان مقیمی و رمضان
مخفف CRMQ
نام انگلیسی پرسشنامه Customer Relationship Management Questionnaire

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه مدیریت روابط با مشتری توسط مقیمی و رمضان (١٣٩١)، تهیه و تنظیم شده است. این پرسشنامه دارای ١٤ سوال می‌باشد. ثمری (١٣٩٤)، پایایی پرسشنامه مدیریت ارتباط با مشتری را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٨٥٩ به دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری بازاریابی ارتباطی

مبانی نظری مدیریت ارتباط با مشتری

مبانی نظری عملکرد خدمات مشتری

مبانی نظری وفاداری الکترونیکی مشتری

مبانی نظری وفاداری مشتری

مبانی نظری مدیریت ارتباط با مشتری

پرسشنامه ارتباطات اثر بخش

۱۳۸۷

پرسشنامه بررسی رابطه شخصیت خرده فروشی، کیفیت درک شده و قصد خرید بر وفاداری مشتریان

۱۳۹۴

پرسشنامه رضایتمندی مشتریان بانک و ارتباط آن با کیفیت خدمات بانک

پرسشنامه عملکرد بازاریابی یک مجموعه بانکی (مشتریان)