پرسشنامه مدیریت استراتژیک کیفیت

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۷
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۱۹۹۷
نویسندگان چاپمن و همکارن
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه مدیریت استراتژیک کیفیت توسط چاپمن، مورای و ملور (١٩٩٧)، تهیه و تنظیم شده است. این پرسشنامه دارای ١٧ گویه می‏باشد . چاپمن و همکاران (١٩٩٧)، پایایی پرسشنامه مدیریت استراتژیک کیفیت را از طریق ضریب آلفای کرونباخ بالاتر از٠/٧٠ به دست آورده اند که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط آنها تأیید شده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری مدیریت کیفیت جامع

مبانی نظری مدیریت کیفیت فراگیر

پرسشنامه سنجش کیفیت خدمات

۱۳۹۳

پرسشنامه رابطه بین مدیریت منابع انسانی و کیفیت زندگی کاری با بهره وری نیروی انسانی

۱۳۹۴

پرسشنامه بررسی رابطه شخصیت خرده فروشی، کیفیت درک شده و قصد خرید بر وفاداری مشتریان

۱۳۹۴

پرسشنامه ارزیابی کیفیت خدمات باشگاه

پرسشنامه رضایتمندی مشتریان بانک و ارتباط آن با کیفیت خدمات بانک

پرسشنامه بررسی روابط بین عوامل مدل کیفیت ارتباط خریدار و فروشنده در خدمات بیمه ای

پرسشنامه کیفیت روابط معلم - دانش آموز (IT-SR)

پرسشنامه کیفیت بصری و کارکردی