پرسشنامه مدیریت استراتژیک

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۷
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۱۳۹۲
نویسندگان رامشگر مبارکه
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه مدیریت استراتژیک توسط رامشگر مبارکه (١٣٩٢)، بر اساس مدل هیل و جونز (٢٠٠٧) ساخته شده است. این پرسشنامه دارای ٢٧ گویه می‏باشد. رامشگر مبارکه (۱۳۹٢)، پایایی پرسشنامه مدیریت استراتژیک را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٨٣ درصد به دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری مدیریت کیفیت جامع

مبانی نظری مدیریت کوانتومی

مبانی نظری مدیریت دانش

مبانی نظری مدیریت ارتباط با مشتری

مبانی نظری سیاست‌های مدیریت پاداش

مبانی نظری مدیریت کیفیت فراگیر

مبانی نظری مدیریت زمان

مبانی نظری مدیریت ریسک

مبانی نظری مدیریت منابع انسانی

مبانی نظری مدیریت ارتباط با مشتری