پرسشنامه مدیریت استرس

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۶
ابعاد پرسشنامه ۲
سال انتشار ۱۳۹۳
نویسندگان مهر علیزاده
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه مدیریت استرس توسط مهر علیزاده (١٣٩٣) تهیه و تنظیم شده است و شامل ١٦ گویه می¬باشد. مهر علیزاده(١٣٩٣) در مطالعه¬ای روایی پرسشنامهمدیرت استرس را با استفاده از روش روایی محتوایی بررسی کرد و مقدار آن را به میزان ٠/٩٤ به دست آورد.پايايي پرسشنامه¬ها به روش آلفاي کرونباخبرای مدیریت استرس ٠/٨٩٢ به دست آورده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری مدیریت کیفیت جامع

مبانی نظری مدیریت کوانتومی

مبانی نظری مدیریت دانش

مبانی نظری مدیریت ارتباط با مشتری

مبانی نظری سیاست‌های مدیریت پاداش

مبانی نظری مدیریت کیفیت فراگیر

مبانی نظری مدیریت زمان

مبانی نظری مدیریت ریسک

مبانی نظری مدیریت منابع انسانی

مبانی نظری مدیریت ارتباط با مشتری