پرسشنامه مدیریت استعداد

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۸
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۱۳۹۰
نویسندگان مقیمی و رمضان
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه مديريت استعداد توسط مقيمي و رمضان (١٣٩٠) تهیه و تنظیم شده است این پرسشنامه دارای ٢٨ گویه می‏باشد . علی آبادی (١٣٩٤)، پایایی پرسشنامه مديريت استعداد را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٩٦به دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد . همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است . علی آبادی (١٣٩٤) ضرایب پایایی هر یک از مؤلفه های پرسشنامه مديريت استعداد را از طریق ضریب آلفای کرونباخ دست آورده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری مدیریت کیفیت جامع

مبانی نظری مدیریت کوانتومی

مبانی نظری مدیریت دانش

مبانی نظری مدیریت ارتباط با مشتری

مبانی نظری سیاست‌های مدیریت پاداش

مبانی نظری مدیریت کیفیت فراگیر

مبانی نظری مدیریت زمان

مبانی نظری مدیریت ریسک

مبانی نظری مدیریت منابع انسانی

مبانی نظری مدیریت ارتباط با مشتری