پرسشنامه مدیریت تجربه مشتری

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۴۰
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۱۳۸۹
نویسندگان محرم زاده و محمدی آلاگوز
مخفف CEM
نام انگلیسی پرسشنامه Customer Experience Management

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه مدیریت تجربه مشتری توسط محرم زاده و محمدی آلاگوز (١٣٨٩)، تهیه و تنظیم شده است. این پرسشنامه دارای ٤٠ گویه می‏باشد. محمدی آلاگوز (١٣٨٩)، پایایی پرسشنامه مدیریت تجربه مشتری را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٨٦ درصد به دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری مدیریت ارتباط با مشتری

مبانی نظری عملکرد خدمات مشتری

مبانی نظری وفاداری الکترونیکی مشتری

مبانی نظری وفاداری مشتری

مبانی نظری مدیریت ارتباط با مشتری

پرسشنامه بررسی رابطه شخصیت خرده فروشی، کیفیت درک شده و قصد خرید بر وفاداری مشتریان

۱۳۹۴

پرسشنامه رضایتمندی مشتریان بانک و ارتباط آن با کیفیت خدمات بانک

پرسشنامه عملکرد بازاریابی یک مجموعه بانکی (مشتریان)

پرسشنامه وفاداری مشتریان

پرسشنامه وفاداری مشتری