پرسشنامه مدیریت توسط زنان

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۴۴
ابعاد پرسشنامه
سال انتشار ۱۳۹۲
نویسندگان محمدی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه مدیریت توسط زنان توسط محمدی (١٣٩٢) تهیه و تنظیم شده است و شامل ٤٤ گویه می¬باشد.محمدی (١٣٩٢) در مطالعه¬ای روایی محتوایی و سازه¬ای

پرسشنامه

مدیریت توسط زنانرا با توجه به مبانی نظری و تجربی تحقیق مورد تأیید قرار داد و روایی صوری آن به روش سیگمای شمارشی با نظر ٥ تن از اساتید دانشگاه باهنر و آزاد اسلامی کرمان ٠/٨٦ و پایایی آن به روش آلفای کرونباخ ٠/٧٩ به دست آورده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری دیسمونره و تاثیر ورزش بر زنان

پرسشنامه بررسی نگرش دانشجویان نسبت به پوشش زنان

۱۳۹۳

عملکرد جنسی زنان (FSFI)

پرسشنامه مردانگی ، زنانگی میشل گوگلن

پرسشنامه ارزشیابی تدریس توسط دانشجویان

۱۳۹۱

پرسشنامه تجارب جنسی آریزونا - فرم زنان

۲۰۰۰

پرسشنامه مردانگی/ زنانگی آیزنک

۱۹۷۱

پرسشنامه موانع حضور و ارتقای زنان شاغل در مناصب مدیریتی

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ موانع مشارکت زنان در فعالیت‌های ورزشی

۱۳۸۸

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ علل انجام و عدم انجام ورزش زنان باردار

۱۳۹۱