پرسشنامه مدیریت دانش

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۶
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۱۹۹۴
نویسندگان نوناکو
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه مدیریت دانش توسط نوناکو (1994) تهیه و تنظیم شده است و شامل 26 گویه می­باشد.اروجی (1393) در مطالعه­ای روایی و پایایی پرسشنامه مدیریت دانش را مورد بررسی و تأیید قرار داده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید
مبانی نظری مدیریت منابع انسانی
مبانی نظری مدیریت ارتباط با مشتری
مبانی نظری مدیریت سود
پرسشنامه نقش تلویزیون در مدیریت بحران های طبیعی از دیدگاه کارشناسان رسانه ملی ۱۳۹۴
پرسشنامه بررسی نگرش دانشجویان نسبت به پوشش زنان ۱۳۹۳
پرسشنامه رابطه بین مدیریت منابع انسانی و کیفیت زندگی کاری با بهره وری نیروی انسانی ۱۳۹۴
پرسشنامه مدیریت منابع انسانی ۱۳۹۴
پرسشنامه سیستم های اطلاعات مدیریت ۱۳۹۰
پرسشنامه رضایت کارکنان از نتیجه، سرپرست و مدیریت ۲۰۰۱
پرسشنامه سازگاری تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی ۱۹۹۳