پرسشنامه مدیریت دانش

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۵
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۱۳۸۹
نویسندگان همتی
مخفف KMQ
نام انگلیسی پرسشنامه Knowledge Management Questionnaire

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه مدیریت دانش توسط همتی (١٣٨٩)، تهیه و تنظیم شده است که این پرسشنامه دارای ٢٥ سوال می‌باشد . تکه (١٣٩٤)، در مطالعه ای به بررسی رابطه بین مدیریت دانش با سیستم‌های مدیریت ارتباط با مشتری از طریق منابع دانش مشتری در فروشگاه‌های لوازم ورزشی استان گلستان پرداخت . وی پایایی پرسشنامه مدیریت دانش را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٨٧ به دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد . همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری مدیریت کیفیت جامع

مبانی نظری مدیریت کوانتومی

مبانی نظری آمادگی جسمانی دانش آموزان

مبانی نظری مدیریت دانش

مبانی نظری مدیریت ارتباط با مشتری

مبانی نظری سیاست‌های مدیریت پاداش

مبانی نظری مدیریت کیفیت فراگیر

مبانی نظری مدیریت زمان

مبانی نظری مدیریت ریسک

مبانی نظری مدیریت منابع انسانی