پرسشنامه مدیریت رفتار کلاسی تعامل گرا و مداخله گر

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۰
ابعاد پرسشنامه ۲
سال انتشار ۱۳۸۵
نویسندگان حسینی اسفاد
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه مدیریت رفتارکلاسی تعامل گرا و مداخله گر توسط حسینی اسفاد (١٣٨٥) تهیه و تنظیم شده است. این پرسشنامه دارای ٢٠ گویه می‏باشد. حسینی اسفاد (١٣٨٥) پایایی پرسشنامه مدیریت رفتارکلاسی تعامل گرا و مداخله گر را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٦٨ به دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پروتکل مداخله بخشش بر اساس مدل رابرت انرایت

پروتکل مداخله آموزش مقابله با استرس

پروتکل جلسات مداخله هوش معنوی و ذهن آگاهی

پروتکل شرح مداخله ی درمانی

پرسشنامه بازاریابی تعاملی

۲۰۰۳

پرسشنامه ادراک تعامل اجتماعی

۱۹۹۴

پرسشنامه ارتقای سطح زندگی پیاده شهری و تعاملات اجتماعی

۱۳۹۲