پرسشنامه مدیریت زمان

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۴۰
ابعاد پرسشنامه ۶
سال انتشار ۱۳۸۸
نویسندگان مسیحایی اکبر
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه مدیریت زمانتوسط مسیحایی اکبر (١٣٨٨) و بر اساس دیدگاه سروش (١٣٩٢) ساخته شده است و شامل ٤٠ گویه می¬باشد. مسیحایی اکبر (١٣٨٨) در تحقیق خود روایی و پایایی این پرسشنامه را به ترتیب ٠/٧٦ و ٠/٨٣ بدست آورد. همچنین روایی پرسشنامه مدیریت زمان را ٠/٨٢ و باعزت و اديب راد (١٣٨٣) روایی صوری پرسشنامه مدیریت زمان را ٠/٨٤ ذکر کرده¬اند. پايايي پرسشنامه مدیریت زمان در پژوهشي كه باعزت و اديب راد (١٣٨٣) بر روي كاركنان دانشگاه الزهرا انجام داده اند ٠/٩٣ گزارش شده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری اثر بخشی سازمانی

مبانی نظری مدیریت دانش

مبانی نظری مدیریت ارتباط با مشتری

مبانی نظری سیاست‌های مدیریت پاداش

مبانی نظری تعهد سازمانی کارکنان

مبانی نظری سازمان یاد گیرنده

مبانی نظری مدیریت کیفیت فراگیر

مبانی نظری مدیریت زمان

مبانی نظری مدیریت ریسک

مبانی نظری ادراک سیاست های سازمانی