پرسشنامه مدیریت زمان

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۲
ابعاد پرسشنامه ۶
سال انتشار ۱۹۹۰
نویسندگان کوئین و همکارن
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه مدیریت زمان توسط کوئین و همکاران (١٩٩٠) طراحی و مقیمی (١٣٨٤) آن را ترجمه شده است. این پرسشنامه دارای ١٢ سؤال می‌باشد. پوررضا سنگستانی (١٣٩٤ پایایی پرسشنامه مدیریت زمان را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٧٥٧ به دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری مدیریت کیفیت جامع

مبانی نظری مدیریت کوانتومی

مبانی نظری عملکرد سازمانی

مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی

مبانی نظری فرهنگ سازمانی

مبانی نظری اثر بخشی سازمانی

مبانی نظری مدیریت دانش

مبانی نظری مدیریت ارتباط با مشتری

مبانی نظری سیاست‌های مدیریت پاداش

مبانی نظری تعهد سازمانی کارکنان