پرسشنامه مدیریت عملکرد

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۵
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۱۳۹۰
نویسندگان مقیمی و رمضان
مخفف PMQ
نام انگلیسی پرسشنامه Performance Management Questionnaire

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه مدیریت عملکرد توسط مقیمی و رمضان (١٣٩٠)، تهیه و تنظیم شده است این پرسشنامه دارای ١٥ سوال می‌باشد . ثمری (١٣٩٣)، در مطالعه ای به بررسی رابطه بین گرایش به بازار و مدیریت روابط با مشتری با عملکرد سالن های بدن سازی شهرستان گنبدکاووس پرداخته است . پایایی پرسشنامه مدیریت عملکرد را از طریق ضریب آلفای کرونباخ٠/٩٣٨به دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری مدیریت کیفیت جامع

مبانی نظری مدیریت کوانتومی

مبانی نظری عملکرد سازمانی

مبانی نظری مدیریت دانش

مبانی نظری مدیریت ارتباط با مشتری

مبانی نظری عملکرد خدمات مشتری

مبانی نظری سیاست‌های مدیریت پاداش

مبانی نظری مدیریت کیفیت فراگیر

مبانی نظری مدیریت زمان

مبانی نظری مدیریت ریسک