پرسشنامه مربی گری موثر

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۷
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۱۳۹۳
نویسندگان عرب
مخفف ECQ
نام انگلیسی پرسشنامه Effective Coaching Questionnaire

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه مربی گری موثر شامل ٢٧ گویه است و توسط آقای عباس عرب (١٣٩٣) تهیه و تنظیم شده است ( مک کفری، ١٣٨٨) . این پرسشنامه توسط آقای عباس عرب (١٣٩٣) دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی دانشگاه سمنان براساس اصول اساسی مربی گری موثر که توسط انجمن صنعتی انگلستان (١٩٩٦) مطرح شده، ساخته شده است و نیاز به اعتباریابی (سنجش روایی و پایایی) دارد .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه سبک رهبری مربیان

پرسشنامه عوامل موثر بر استقرار فناوری اطلاعات

عوامل تاثیرگذار بر فرار مالیاتی در ورزشکاران و مربیان حرفه‌ای

پرسشنامه سنجش دامنه اتیسم (فرم مربیان)

پروتکل آموزش مهارت های ارتباط موثر مینه سوتا

پرسشنامه انگیزش مربیان ورزشی

۲۰۱۲

مبانی نظری مربی گری

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ سبک‌های تفکر در مربی‌های ورزشی

۱۹۹۲

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ رابطه مربی - ورزشکار

۱۳۹۵

پرسشنامه عوامل موثر بر توسعه فوتبال

۱۳۹۴