پرسشنامه مردانگی/ زنانگی آیزنک

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۱
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۱۹۷۱
نویسندگان آیزنک
مخفف EFMQ
نام انگلیسی پرسشنامه Eysenck Feminity and Masculinity Questionnaire

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه مردانگی / زنانگی آیزنک شامل ٣١ سؤال سه گزینه ای می باشد و توسط آیزنک تهیه و تنظیم شده است. آیزنک زنانگی و مردانگی را بر روی دو قطب یک پیوستار قرار می دهد؛ به این صورت که هرکس که کمتر مردانه باشد، زنانه تر است. اعتبار صوری و محتوایی نسخه فارسی پرسشنامه توسط پنج نفر از متخصصان رشته تربیت بدنی و علوم ورزشی مورد تأیید قرار گرفت. پایایی این پرسشنامه توسط آزادی در سال ١٣٨٧ از طریق بازآزمایی صورت گرفت و ضریب پایایی آن ٠/٨١ به دست آمد. در ضمن پایایی مردانگی، ٠/٨٠ و پایایی زنانگی، ٠/٨٢ به دست آمد. اعداد گزارش شده نشان از پایایی مطلوب این پرسشنامه دارد.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه مردانگی ، زنانگی میشل گوگلن

پرسشنامه شخصیتی آیزنک (کودکان و نوجوانان)

۱۹۷۵

پرسشنامه شخصیتی آیزنک - تجدید نظر شده

۱۹۷۵