پرسشنامه مسئولیت پذیری در کلاس

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۲
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۲۰۰۲
نویسندگان عبدل و ابراهیم
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه مسئولیت پذیری در کلاس توسط عبدل و ابراهیم (٢٠٠٢)، تهیه و تنظیم شده است . این پرسشنامه دارای ١٢ سوال می‌باشد . عبدل و ابراهیم (٢٠٠٢)، پایایی پرسشنامه مسئولیت پذیری در کلاس را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٩٣را به دست آورده اند که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد . همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط آنها تأیید شده است (کلمز و لدبین، ترجمۀ علی پور، ١٣٨٥) .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مباني نظري مسئولیت پذیری

پرسشنامه انعطاف پذیری شناختی (CFI)

پرسشنامه انعطافپذیری شناختی (CFI)

پرسشنامه حس فناناپذیری نمادین

۲۰۰۹

مبانی نظری کنترل کلاس

مبانی نظری ریسک پذیری

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ جامعه پذیری سازمانی

۱۳۹۲

پرسشنامه میزان انطباق پذیری زندگی شغلی

۲۰۱۲

پرسشنامه ارزیابی انطباق پذیری و همبستگی خانواده

۱۹۸۵

پرسشنامه انعطاف پذیری خانواده - فرم کوتاه

۱۳۸۲