پرسشنامه مشارکت سیاسی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۶
ابعاد پرسشنامه
سال انتشار ۱۳۹۳
نویسندگان فرج زاده
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه مشارکت سیاسی توسط فرج‌زاده (١٣٩٣) طراحی شده است و شامل ٢٦ گویه می باشد. در پژوهش فرج‌زاده (١٣٩٣) به اعتبار قابل قبول در اين پژوهش، ابتدا طي جلسات متعدد با کمک استاد راهنما به انتخاب معتبرترين شاخص هاي گردآوري شده از بين شاخص هاي حاضر در پرسش نامه هاي موجود و آزمون شده قبلي، اقدام نموديم. علاوه برآن، تمامي گويه هاي استخراج شده در اختيار چند تن از اساتيد و کارشناسان مرتبط با موضوع مورد مطالعه قرار گرفت. اشتراک نظر آنها بر گويه ها، مبني بر معتبر بودن سنجه مورد نظر بود. در پژوهش فرج‌زاده (١٣٩٣)، پایایی این پرسشنامه در پژوهش مقدماتی بر روی ٣٠ نفر از دانشجویان ‌با آلفای کرونباخ ٠.٨٦= ά محاسبه گردیده است. با توجه به این‌که معمولاً پایایی فراتر از ٧٠/ ٠ مطلوب است، می‌توان استنباط کرد که پرسشنامه‌های مورد استفاده در پژوهش، پایایی نسبتاً بالایی دارند

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری انگیزه مشارکت ورزشی

مبانی نظری مشارکت ورزشی

پرسشنامه ی انگیزش مشارکت ورزشی

عوامل مؤثر بر مشارکت ورزشی جوانان

پرسشنامه رفتارهای سیاسی

مبانی نظری مشارکت کارکنان

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ عوامل مؤثر بر مشارکت ورزشی جوانان

۱۳۹۳

پرسشنامه موانع مشارکت در اوقات فراغت سالمندان

۲۰۰۱

پرسشنامه مشارکت کارکنان

۱۹۸۵

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ موانع مشارکت زنان در فعالیت‌های ورزشی

۱۳۸۸