پرسشنامه مشتری مداری

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۷
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۲۰۱۱
نویسندگان گاردیو- مورنو و پادیلا- ملندز
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه مشتری مداری در سال ٢٠١١ توسط گاردیو - مورنو و پادیلا- ملندز و به نقل از امینی در سال ١٣٩١ تهیه و تنظیم شده است. این پرسشنامه دارای ٧ سؤال می باشد.در پژوهش امینی (١٣٩١) روایی محتوایی این پرسشنامه توسط متخصصان تأیید شده است. همچنین پایایی این پرسشنامه از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٨٧٤ به دست آمده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری مدیریت ارتباط با مشتری

مبانی نظری عملکرد خدمات مشتری

مبانی نظری وفاداری الکترونیکی مشتری

مبانی نظری وفاداری مشتری

مبانی نظری مدیریت ارتباط با مشتری

پرسشنامه بررسی رابطه شخصیت خرده فروشی، کیفیت درک شده و قصد خرید بر وفاداری مشتریان

۱۳۹۴

پرسشنامه رضایتمندی مشتریان بانک و ارتباط آن با کیفیت خدمات بانک

پرسشنامه عملکرد بازاریابی یک مجموعه بانکی (مشتریان)

پرسشنامه وفاداری مشتریان

پرسشنامه وفاداری مشتری