پرسشنامه مشتری مداری

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۳
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۲۰۰۴
نویسندگان داناوان و همکارن
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه مشتری مداری توسط داناوان، برون و موون (٢٠٠٤)، تهیه و تنظیم شده است. که این پرسشنامه دارای ١٣ سوال می‌باشد. داناوان و همکاران (٢٠٠٤)، پایایی پرسشنامه مشتری مداری را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٨٢ گزارش کرده‌اند. رجبلو (١٣٩٣)، ضریب آلفای کرونباخ این پرسشنامه را ٠/٧٩ به دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط آنها تأیید شده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری مدیریت ارتباط با مشتری

مبانی نظری عملکرد خدمات مشتری

مبانی نظری وفاداری الکترونیکی مشتری

مبانی نظری وفاداری مشتری

مبانی نظری مدیریت ارتباط با مشتری

پرسشنامه بررسی رابطه شخصیت خرده فروشی، کیفیت درک شده و قصد خرید بر وفاداری مشتریان

۱۳۹۴

پرسشنامه رضایتمندی مشتریان بانک و ارتباط آن با کیفیت خدمات بانک

پرسشنامه عملکرد بازاریابی یک مجموعه بانکی (مشتریان)

پرسشنامه وفاداری مشتریان

پرسشنامه وفاداری مشتری