پرسشنامه مشکلات حافظه

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۴
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۹۹۲
نویسندگان تری و همکاران
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

فهرست تجدید نظر شده مشکلات حافظه و رفتار (دمانس) توسط تری و همکاران در سال ١٩٩٢ ساخته شده است و شامل ٢٤ گویه است. در ایران پرسشنامه مشکلات حافظه توسط علیزاده (١٣٩٣) مورد روایی و پایایی قرار گرفت که ضریب آلفای زیر مقیاس¬ها در دامنه ای از ٦٧% تا ٨٩% قرار داشت. اعتبار این آزمون نیز از طریق مقایسه نمره¬های آن با نمرات آزمون¬های معتبر افسردگی، اختلالات شناختی و خستگی مراقبت¬کنندگان به اثبات رسیده است. بنابراین فهرست تجدید نظر شده مشکلات حافظه و رفتار یک ابزار پایا و معتبر برای ارزیابی مشکلات رفتاری بیماران مبتلا به دمانس به شمار می¬رود. ضریب پایایی این پرسشنامه ٠/٨٤ و روایی آن ٠/٩٠ ذکر شده است (علیزاده، ١٣٩٣).

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری محافظه کاری حسابداری

پرسشنامه بررسی مشکلات شبکه عبور و مرور شهری از نظر افراد دارای معلولیت جسمی و حرکتی

پرسشنامه مشکلات ناباروری

۱۹۹۹

مبانی نظری مشکلات رفتاری

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ مشکلات کناره‌گیری از ورزش قهرمانی

۱۳۹۳

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ مشکلات گردشگری ورزشی

۱۳۸۸

پرسشنامه درجه بندی مشکلات رفتاری کانرز

۱۹۹۷

پرسشنامه مشکلات بین فردی

۱۹۹۶

چک لیست تجدیدنظر شده مشکلات رفتاری

۱۹۸۷