پرسشنامه معنویت در ورزش

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۳
ابعاد پرسشنامه ۶
سال انتشار ۲۰۰۰
نویسندگان داچن و آشموس
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه معنویت در ورزش توسط داچن و آشموس در سال ۲۰۰۰ تهیه و تنظیم‌شده است و شامل ٣٣ گویه می باشد. پایایی پرسشنامه معنویت در ورزش در پژوهش داچن و آشموس (٢٠٠٠) بررسی شده است. ضریب آلفای کرونباخ برای این پرسشنامه ٧٠/ ٠ به دست آمده است. همچنین روایی ملاک پرسشنامه توسط اساتید تائید شده است

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری وفاداری حامیان مالی ورزشی

مبانی نظری انگیزه مشارکت ورزشی

مبانی نظری مشارکت ورزشی

مبانی نظری فعالیت های ورزشی اوقات فراغت و تفریح

مبانی نظری اسپانسرشیپ ورزشی

مبانی نظری وفاداری به برند ورزشی

مبانی نظری دیسمونره و تاثیر ورزش بر زنان

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری گردشگری ورزشی