پرسشنامه مفروضات مدیریتی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۴
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۱۳۸۵
نویسندگان مقیمی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه مفروضات مدیریتی توسط محمد مقیمی (١٣٨٥)، ترجمه و تنظیم شده است. این پرسشنامه دارای ١٤ گویه می‏باشد. مقیمی(١٣٨٥)، پایایی پرسشنامه مفروضات مدیریتی را از طریق ضریب آلفای کرونباخ بالای ٠/٩٠ به دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه مهارتهای خودمدیریتی

۲۰۰۲

مبانی نظری راهبردهای مدیریتی

مبانی نظری مهارت های مدیریتی

پرسشنامه دانش مدیریتی

۱۳۸۵

پرسشنامه مهارت های مدیریتی

۲۰۰۷

پرسشنامه ﻣﻘﯿﺎس ﺳﻨﺠﺶ انتقال مهارتهای مدیریتی

۱۳۹۳

پرسشنامه موانع حضور و ارتقای زنان شاغل در مناصب مدیریتی

پرسشنامه انتقال مهارت های مدیریتی

۱۳۹۳

پرسشنامه سنجش عوامل مدیریتی مؤثر بر بهره‌وری

۱۳۹۰

پرسشنامه شناسایی واولویت‌بندی عوامل مدیریتی تاثیرگذر بر موفقیت تیم‌های ورزشی

۱۳۹۲