پرسشنامه مقاومت در برابر تغییر

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۵
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۳۹۳
نویسندگان اسدبیگی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه مقاومت در برابر تغییر توسط اسدبیگی (١٣٩٣) تهیه و تنظیم شده است و شامل ١٥ گویه می¬باشد. در پژوهش اسد بیگی (١٣٩٣) روایی پرسشنامه، از طریق سنجش روایی صوری و محتوایی به دست آمد. در روایی صوری و محتوایی، ظاهر، کمیت و کیفیت سؤالات ازنظر خبرگان متخصص موردبررسی قرار می‌گیرد. پرسشنامه تحقیق حاضر، به رؤیت استاد راهنما و استاد مشاور رسید و بعد از بررسی توسط ایشان مورد تائید قرار گرفت. همچنین در پژوهش اسد بیگی (١٣٩٣)براي اطمينان از پايايي مؤلفه‌های پرسشنامه از روش محاسبه آلفاي كرونباخ براییک نمونه‌گیری اولیه شامل ٣٠ پرسشنامه استفاده‌شده و سپس با استفاده از داده‌های به‌دست‌آمده به کمک نرم‌افزار SPSS میزان پایایی پرسشنامه محاسبه گردید

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری آمادگی برای تغییر

مبانی نظری تغییر واحد پول

پرسشنامه بررسی علل مقاومت در برابر پذیرش بانکداری تلفن همراه (نرم ‏افزار همراه بانک)

پرسشنامه عوامل اجتماعی مرتبط با تغییر نگرش های جنسیتی

مبانی نظری آمادگی برای تغییر

مبانی نظری آمادگی برای تغییر

پرسشنامه آمادگی برای تغییر

۲۰۰۶

پرسشنامه مقیاس مراحل آمادگی برای تغییر و اشتیاق درمان اعتیاد

۱۹۹۶

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ واکنش کارکنان به تغییر سازمان

۱۳۹۴

پرسشنامه ﺳﻨﺠﺶ نگرش های مربوط به تغییر سازمانی

۲۰۰۵