پرسشنامه مقیاس تصویر تن (تنانگاره)

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۵۶
ابعاد پرسشنامه ۵
سال انتشار ۲۰۱۴
نویسندگان کش
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

ﭘﺮﺳﺸﻨﺎﻣﻪ تصویرتن (تنانگاره)برگرفته از پرسشنامه گروسی (٢٠١٢)براي ارزیابی تصویرذهنی ازبدن طراحی و معتبرساخته شده است (کش، ٢٠٠٤). اﯾﻦ ﻣﻘﯿﺎس ﯾﮏ آزﻣﻮن ٥٦ ﺳﻮاﻟﯽ اﺳﺖ. افشین مهر (١٣٩٣)، روایی صوری پرسشنامه را٠/٨٥ و پایایی آن را با روش آلفای کرونباخ ٠/٨٤، بدست آورده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری تصویر ذهنی

مبانی نظری تصویر بدنی

پرسشنامه تصویر برند و ابعاد تاثیرات بین فردی بر تمایل به خرید

پرسشنامه تصویر بدنی

۱۹۹۰

پرسشنامه تصویرسازی حرکتی

۲۰۱۲

پرسشنامه نقش رسانه های صوتی و تصویری در توسعه ورزش و سلامتی

۱۳۹۲

پرسشنامه توانایی تصویرسازی ورزشی

۱۹۹۸

پرسشنامه وضوح تصویرسازی حرکت ۲

۲۰۰۸