پرسشنامه منابع سازمانی فدراسیون های ورزشی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۰
ابعاد پرسشنامه تک بعدی
سال انتشار ۱۳۹۳
نویسندگان عیدی و همکاران
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

مقیاس منابع سازمانی فدراسیون های ورزشی توسط عیدی، رمضانی نژاد، یوسفی و ملکاخلاق (١٣٩٣) تهیه و تنظیم شده است و شامل ١٠ گویه می باشد. در پژوهش عیدی و همکاران (١٣٩٣) با استفاده از نظر اساتید روایی صوری و محتوای این مقیاس تائید گردید و پايايي آن با استفاده از روش آلفاي كرونباخ ٨٤/ ٠به دست آمد كه ضريب مطلوبي براي اين پرسشنامه محسوب می‌شود

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری مشارکت ورزشی

مبانی نظری فعالیت های ورزشی اوقات فراغت و تفریح

مبانی نظری اسپانسرشیپ ورزشی

مبانی نظری وفاداری به برند ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری گردشگری ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری ایمنی در اماکن و فضای ورزشی

مبانی نظری آسیب های ورزشی