پرسشنامه منابع سازمانی فدراسیون های ورزشی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۰
ابعاد پرسشنامه تک بعدی
سال انتشار ۱۳۹۳
نویسندگان عیدی و همکاران
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

مقیاس منابع سازمانی فدراسیون های ورزشی توسط عیدی، رمضانی نژاد، یوسفی و ملکاخلاق (١٣٩٣) تهیه و تنظیم شده است و شامل ١٠ گویه می باشد. در پژوهش عیدی و همکاران (١٣٩٣) با استفاده از نظر اساتید روایی صوری و محتوای این مقیاس تائید گردید و پايايي آن با استفاده از روش آلفاي كرونباخ ٨٤/ ٠به دست آمد كه ضريب مطلوبي براي اين پرسشنامه محسوب می‌شود

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری وفاداری حامیان مالی ورزشی

مبانی نظری انگیزه مشارکت ورزشی

مبانی نظری مشارکت ورزشی

مبانی نظری فعالیت های ورزشی اوقات فراغت و تفریح

مبانی نظری اسپانسرشیپ ورزشی

مبانی نظری وفاداری به برند ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی

مبانی نظری گردشگری ورزشی

مبانی نظری تعهد ورزشی