پرسشنامه مهارت های ارتباطی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۸
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۹۹۰
نویسندگان بارتون
مخفف CSQ
نام انگلیسی پرسشنامه Communication Skills Questionnaire

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه مهارت های ارتباطی توسط بارتون (١٩٩٠)، تهیه و تنظیم شده که مقیمی (١٣٨٦)، آن را ترجمه کرده و برای کار در ایران مورد تایید قرار گرفته است. این پرسشنامه دارای ١٨ گویه می‏باشد. جواد زاده (١٣٩٥)، پایایی پرسشنامه مهارت ارتباطی را از طریق ضریب آلفای کرونباخ٠/٨٦٩ به دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری بازاریابی ارتباطی

مبانی نظری مهارتهای زندگی

پرسشنامه مهارت های اجتماعی

۱۹۹۹

آزمون مهارت اجتماعی

۱۳۸۳

پرسشنامه مهارتهای اجتماعی - فرم معلم

۱۹۸۹

پرسشنامه مهارت های مطالعه (SSI)

پرسشنامه مهارت های مدیرت زمان

پرسشنامه مهارت های زندگی فرم کوتاه

پرسشنامه مهارتهای خودمدیریتی

۲۰۰۲

پروتکل آموزش مهارت های ارتباط موثر مینه سوتا