پرسشنامه مهارت های ارتباط با بیمار پرستاران

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۱
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۳۹۵
نویسندگان حقانی و همکارن
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه مهارت های ارتباط با بیمار پرستاران دارای ٣ زیرمقیاس و ٣١ ماده است و توسط حقانی، رضایی، بیگ زاده و اقبالی (١٣٩٥) تهیه و تنظیم شده است . در مطالعه حقانی و همکاران (١٣٩٥) ضمن سنجش روایی صوری و محتوایی این ابزار، ضریب آلفای کرانباخ زیر مقیاس های آن بالاتر از ٠/٧٠ گزارش شده است .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری بیماری مولتیپل اسکلروزیس (MS)

پرسشنامه خودبیمارانگاری

پرسشنامه موانع برقراری ارتباط مؤثر پرستار- بیمار

۱۳۸۹

چک لیست نشانه های بیماری ۹۰ سؤالی تجدید نظر شده

۱۹۷۶

مبانی نظری بیماری ام اس

پرسشنامه آثار مدیریت ارتباط با مشتری در بیمارستان

۱۳۹۴

پرسشنامه عملکرد پرستاران در مراقبت از بیماران وابسته به مواد مخدر بستری

۱۳۹۳

پرسشنامه سنجش عملکرد پرستاران براساس آیین اخلاق حرفه ای پرستاران از دیدگاه پرستار

۱۳۹۴

پرسشنامه صلاحیت بالینی پرستاران مراقبت‌های ویژه

۱۳۹۳

پرسشنامه نگرش پرستاران در مراقبت از بیماران وابسته به مواد مخدر بستری

۱۳۹۳