پرسشنامه مهارتهای مدیرت زمان

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۰
ابعاد پرسشنامه ۶
سال انتشار ۱۳۸۳
نویسندگان اديب رادباعزت
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه مهارت¬های مدیرت زمان بر اساس مدل باعزت و اديب راد (١٣٨٣)ساخته شده و دارای ٢٠ سوال می¬باشد.وحیدی (١٣٩٤) میزان روایی پرسشنامه مهارت¬های مدیرت زمان را ٠/٧٨ اعلام کرده است. همچنین وحیدی (١٣٩٤) میزان پایایی پرسشنامه مهارت¬های مدیرت زمان را با استفاده از روش آلفای کرونباخ ٠/٨٦ اعلام کرده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری عملکرد سازمانی

مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی

مبانی نظری فرهنگ سازمانی

مبانی نظری اثر بخشی سازمانی

مبانی نظری تعهد سازمانی کارکنان

مبانی نظری سازمان یاد گیرنده

مبانی نظری مدیریت زمان

مبانی نظری ادراک سیاست های سازمانی

مبانی نظری مسئولیت اجتماعی سازمان

مبانی نظری عدالت سازمانی