پرسشنامه مهارت های مدیریتی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۸
ابعاد پرسشنامه ۳
سال انتشار ۱۹۹۹
نویسندگان کافمن
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه مهارتهای مدیریتی توسط کافمن (١٩٩٩) تهیه شده است. این پرسشنامه شامل١٨ سوال میباشد. جهان پور (١٣٩٤) در تحقیق خود میزان روایی و پایایی این پرسشنامه را به ترتیب ٨٤/ ٠ و ٧٢/ ٠ اعلام کرده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری مهارتهای زندگی

پرسشنامه مهارت های اجتماعی

۱۹۹۹

آزمون مهارت اجتماعی

۱۳۸۳

پرسشنامه مهارتهای اجتماعی - فرم معلم

۱۹۸۹

پرسشنامه مهارت های مطالعه (SSI)

پرسشنامه مهارت های مدیرت زمان

پرسشنامه مهارت های زندگی فرم کوتاه

پرسشنامه مهارتهای خودمدیریتی

۲۰۰۲

پروتکل آموزش مهارت های ارتباط موثر مینه سوتا

پروتکل آموزش مهارت های حل مسئله