پرسشنامه مهارت های مطالعه (SSI)

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات
ابعاد پرسشنامه
سال انتشار
نویسندگان
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مطالعه پیامد پزشکی - بررسی حمایت اجتماعی

۱۹۹۱