پرسشنامه موانع برقراری ارتباط مؤثر پرستار- بیمار

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۳۰
ابعاد پرسشنامه ۴
سال انتشار ۱۳۸۹
نویسندگان برازپردنجانی و همکارن
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه موانع برقراري ارتباط مؤثر پرستار- بيمار توسط براز پردنجانی و همکاران (١٣٨٩)، تهیه و تنظیم شده است. این پرسشنامه دارای ٣٠ گویه می‏باشد. در مطالعه براز پردنجانی و همکاران (١٣٨٩) روايي محتواي پرسشنامه از طريق مطالعات كتابخانه اي و نظرخواهي از اساتيد و مربيان پرستاري و مامايي دانشكده پرستاري مامايي دانشگاه علوم پزشكي جندي شاپور اهواز به دست آمد و به منظور تأمين اعتماد علمي از روش همگني دروني (زوج و فرد كردن) استفاده شد كه ضريب پايايي ٠/٨٥ به دست آمد .

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری بیماری مولتیپل اسکلروزیس (MS)

پرسشنامه خودبیمارانگاری

چک لیست نشانه های بیماری ۹۰ سؤالی تجدید نظر شده

۱۹۷۶

مبانی نظری بیماری ام اس

پرسشنامه آثار مدیریت ارتباط با مشتری در بیمارستان

۱۳۹۴

پرسشنامه عملکرد پرستاران در مراقبت از بیماران وابسته به مواد مخدر بستری

۱۳۹۳

پرسشنامه نگرش پرستاران در مراقبت از بیماران وابسته به مواد مخدر بستری

۱۳۹۳

پرسشنامه زندگی بیماران نارسایی قلبی مینه سوتا

۱۹۸۷

پرسشنامه مهارت های ارتباط با بیمار پرستاران

۱۳۹۵

چک لیست نشانه های بیماری - ۲۵ سؤالی

۱۹۷۳