پرسشنامه موانع کارآفرینی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات
ابعاد پرسشنامه
سال انتشار
نویسندگان
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه کارآفرینی سازمانی

۱۳۹۰

پرسشنامه موانع ورود حامیان مالی به لیگ‌های ورزش قهرمانی

موانع اقتصادی خصوصی‌سازی باشگاه‌های لیگ حرفه‌ای فوتبال

پرسشنامه کارآفرینی سازمانی

پرسشنامه ویژگی های کارآفرینی مدیران

۲۰۰۹

پرسشنامه موانع برقراری ارتباط مؤثر پرستار- بیمار

۱۳۸۹

پرسشنامه سنجش کارآفرینی

پرسشنامه موانع حمایت مالی

۱۳۹۱

مبانی نظری کارآفرینی

پرسشنامه سنجش کارآفرینی

۱۹۹۰