پرسشنامه میزان بروکراسی در سازمان

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۱۲
ابعاد پرسشنامه ۱
سال انتشار ۱۳۹۳
نویسندگان خاتم
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه میزان بروکراسی در سازمان شامل ١٢ گویه می¬باشد و توسط خاتم (١٣٩٣) تهیه و تنظیم شده است. روایی پرسشنامه میزان بروکراسی در سازمان در پژوهش خاتم (١٣٩٣) به میزان ٠/٨٤ و پایایی آن به میزان ٠/٧٨ اعلام گردید.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری عملکرد سازمانی

مبانی نظری رفتار شهروندی سازمانی

مبانی نظری فرهنگ سازمانی

مبانی نظری اثر بخشی سازمانی

مبانی نظری تعهد سازمانی کارکنان

مبانی نظری سازمان یاد گیرنده

مبانی نظری ادراک سیاست های سازمانی

مبانی نظری مسئولیت اجتماعی سازمان

مبانی نظری عدالت سازمانی

مبانی نظری سکوت سازمانی