پرسشنامه نحوه کاربرد خودگویی

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات
ابعاد پرسشنامه
سال انتشار
نویسندگان
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری خودگویی

پرسشنامه باور خودگویی

پرسشنامه تاثیرکاربرد تکنولوژ‍ی اطلاعات بر عملکرد سازمان

۱۳۹۳

پرسشنامه کاربرد رایانه در آموزش و پرورش

۱۳۸۱

ﺳﻨﺠﺶ خودگفتاری (خودگویی) خودکار در ورزش

۱۳۹۵

پرسشنامه تنوع کاربرد کارتهای ATM

۱۳۹۳