پرسشنامه نقش ابزارهای مدیریت زمان در کنترل پروژه

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۲
ابعاد پرسشنامه فاقد زیر مقیاس
سال انتشار ۱۳۹۴
نویسندگان زیدآبادی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه نقش ابزارهای مدیریت زمان در کنترل پروژه توسط زیدآبادی (١٣٩٤) ساخته شده و شامل ٢٢ سوال است. زیدآبادی (١٣٩٤)، در تحقیق خود روایی صوری پرسشنامه نقش ابزارهای مدیریت زمان در کنترل پروژه به روش سیگمای شمارشی با نظر ٥ تن از متخصصین این حوزه ٨٨/ ٠ بدست آورده است. زیدآبادی (١٣٩٤)، در تحقیق خود از ضریب آلفای کرونباخ جهت سنجش پایایی پرسشنامه استفاده کرده است و پایایی پرسشنامه را به روش آلفای کرونباخ ٨٩٤/ ٠ به دست آورده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

پرسشنامه عوامل مؤثر در تأخیر و مدیریت پروژه

پرسشنامه خود کنترلی

پرسشنامه خود کنترلی

پرسشنامه بررسی پذیرش سیستم مدیریت اطلاعات پروژه در سازمان‌های تسهیلگر در حوزه فناوری پیشرفته

۱۳۹۳

پرسشنامه کنترل فکر

۱۹۹۴

مبانی نظری کنترل کلاس

مبانی نظری منبع کنترل

مبانی نظری منبع کنترل

پرسشنامه منبع کنترل با گرایش درونی، افراد قدرتمند و شانس

۱۹۷۲

پرسشنامه مدیریت پروژه

۲۰۰۵