پرسشنامه نقش ارزشیابی توصیفی در کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۹
ابعاد پرسشنامه ۱
سال انتشار ۱۳۹۳
نویسندگان اثنی عشری
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه نقش ارزشیابی توصیفی در کاهش اضطراب امتحان دانش آموزان توسط اثنی عشری (١٣٩٣) تهیه و تنظیم شده است و شامل ٩ گویه می¬باشد. اثنی عشری (١٣٩٣) روایی محتوایی این پرسشنامه را براساس مبانی نظری موجود درباره اضطراب دانش آموزان مورد بررسی قرار داده و ٠/٨٩به دست آورده است و پایایی آن به روش آلفای کرونباخ ٠/٩٤ ذکر شده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری آمادگی جسمانی دانش آموزان

مبانی نظری مدیریت دانش

پرسشنامه بررسی نگرش دانشجویان نسبت به پوشش زنان

۱۳۹۳

پرسشنامه مدیریت دانش

۱۹۹۴

پرسشنامه سازگاری تحصیلی دانش آموزان دبیرستانی

۱۹۹۳

پرسشنامه استقرار مدیریت دانش

۱۳۹۴

پرسشنامه تأثیر آموزش به کمک رایانه و روش تدریس سنتی بر یادگیری درس ریاضی – نسخه دانش‌آموزان

۱۳۹۴

پرسشنامه ظرفيت و فرهنگ كارآفرينانه دانشگاه

پرسشنامه مدیریت دانش

پرسشنامه مدیریت دانش