پرسشنامه نگرش بهداشت روانی اجتماع

قیمت ۵,۰۰۰ تومان
تعداد سوالات ۲۳
ابعاد پرسشنامه تک عاملی
سال انتشار ۱۳۷۲
نویسندگان شاه محمدی
مخفف
نام انگلیسی پرسشنامه

توضیحات تکمیلی

پرسشنامه نگرش بهداشت روانی اجتماع توسط شاه محمدی (١٣٧٢)، تهیه و تنظیم شده است. این پرسشنامه دارای ٢٣ گویه می‏باشد. شاه محمدی (١٣٧٢)، پایایی پرسشنامه نگرش بهداشت روانی اجتماع را از طریق ضریب آلفای کرونباخ ٠/٧٠ به دست آورده است که نشان از پایایی مناسب این پرسشنامه دارد. همچنین روایی این پرسشنامه نیز توسط وی تأیید شده است.

محصولات مرتبط

نام محصول سال ساخت +سبد خرید

مبانی نظری وضعیت اجتماعی - اقتصادی

مبانی نظری سرمایه اجتماعی

مبانی نظری فشار روانی شغلی

مبانی نظری مسئولیت اجتماعی سازمان

مبانی نظری بازاریابی اجتماعی

پرسشنامه مهارت های اجتماعی

۱۹۹۹

آزمون مهارت اجتماعی

۱۳۸۳

پرسشنامه بررسی رابطه پایگاه اقتصادی – اجتماعی کارکنان بر ميزان مشاركت اجتماعی

۱۳۸۸

پرسشنامه مهارتهای اجتماعی - فرم معلم

۱۹۸۹

پرسشنامه رشد اجتماعی

۱۹۹۰